Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7313.DT Interaktsioonidisaini meetodid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Interaction Design Methods
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Hans Põldoja
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7313.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7313.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/17.DT Digitaalsed õpimängud Hans Põldoja en
IFIMM/17.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Hans Põldoja en

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/18.DT Digitaalsed õpimängud Hans Põldoja en
IFIMM/18.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Hans Põldoja en
  1 rühm Kaasõppejõud:
Vanessa Vorteil