Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7405.DT Tarkvaraanalüüs ja nõuete koostamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Software Analysis and Requirements Engineering
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: David Jose Ribeiro Lamas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7405.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7405.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused