Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI8105.DT Doktoritöö

Õppeaine nimetus inglise keeles: Doctoral Thesis
Õppeaine maht: 180 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI8105.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI8105.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused