Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6056.DT Arhivaalide säilitamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Preservation of Archive Records
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6056.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6056.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused