Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7120.DT Mäluasutuste spetsiifika ja infosüsteemid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Specific Features of Memory Institutions and Their Information
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7120.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7120.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused