Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT8015.DT Teadusartikli avaldamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Publication of a Scientific Article
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT8015.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT8015.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused