Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT8022.DT Terminoloogiaseminar

Õppeaine nimetus inglise keeles: Terminology Seminar
Õppeaine maht: 2 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT8022.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT8022.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused