Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

KUM7135.FK Hääl õpetaja töös

Õppeaine nimetus inglise keeles: Usage of Voice in Teaching
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/KUM7135.FK
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/KUM7135.FK
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2017

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/17.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja)  
MLMOM/17.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja)  

Sügis 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/18.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja)  
MLMOM/18.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja)  

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/18.DT Informaatikaõpetaja, kooli infojuht  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja)  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja)