Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6009.DT Matemaatiline analüüs III

Õppeaine nimetus inglise keeles: Mathematical Analysis III
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Maria Zeltser
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6009.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6009.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/16.DT Matemaatika Maria Zeltser  

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/17.DT Matemaatika Maria Zeltser