Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7171.DT Magistritöö

Õppeaine nimetus inglise keeles: Master´s Thesis
Õppeaine maht: 16 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7171.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7171.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused