Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7198.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Basic Teaching Practice I
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Tiiu Kaljas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7198.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7198.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/17.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  
MLMOM/17.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits  
  1 rühm