Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM8024.DT Matemaatika erialaseminar II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Seminar in Mathematics II
Õppeaine maht: 9 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM8024.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM8024.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused