Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

STS7501.YK Sotsiaalne innovatsioon ja vastutustundlik valitsemine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Social Innovation and Governance of Responsible Innovation
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/STS7501.YK
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/STS7501.YK
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/19.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad en