Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus

Õppeaine nimetus inglise keeles: LIFE - Learning in Interdisciplinary Focused Environment
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/YID6001.YM
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/YID6001.YM
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/18.DT Digitaalsed õpimängud  
IFHTM/19.DT Haridustehnoloogia  
IFIFB/17.DT Informaatika  
IFIOM/18.DT Informaatikaõpetaja, kooli infojuht  
IFITM/18.DT Infotehnoloogia juhtimine  
INITB/18.DT Infoteadus  
MLMB/17.DT Matemaatika  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja)  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja)  

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/19.DT Inimese ja arvuti interaktsioon  
INITM/19.DT Infoteadus  

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/19.DT Digitaalsed õpimängud  
DTOSM/19.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad  
IFIFB/18.DT Informaatika  
IFIOM/19.DT Informaatikaõpetaja  
IFITM/19.DT Infotehnoloogia juhtimine  
INITB/19.DT Infoteadus  
MLMB/18.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs  

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/19.DT Informaatika  
MLMB/19.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs