Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

Jaanika Meigas

informaatika õpetaja
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: jaanika.meigas@tlu.ee

Profiilid: TLU

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI6206.DT Digipädevuste baaskursus 3

Sügis 2018

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 MLBB/18.LT  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 MLKSB/18.LT  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 MLLB/18.LT  
IFI6206.DT Digipädevuste baaskursus 3 KUKOB/18.FK  
IFI6206.DT Digipädevuste baaskursus 3 TSKB/18.LT  
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4 HKIFR/16.HK  
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4 HKLOR/16.HK  
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4 KAKLI/14.HR  

Kevad 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 IFIFB/17.DT  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 INITB/18.DT  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 MLMB/18.DT  
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4 HKTJR/17.HK  

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4 IFHTM/18.DT  

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 IFIFB/18.DT  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 INITB/19.DT  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 MLMB/19.DT  

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4 IFHTM/19.DT  

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 IFIFB/19.DT  
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.