Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Jaanika Meigas

informaatika õpetaja
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: jaanika.meigas@tlu.ee

Profiilid: TLU

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2017

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6      

Kevad 2018

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6      
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4 IFHTM/17.DT      

Sügis 2018

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 2  
IFI6206.DT Digipädevuste baaskursus 3 3    
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4 3    

Kevad 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 3  
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4 HKTJR/17.HK 1    
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.