Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Tõnu Tõnso

rakendusmatemaatika lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: tonu.tonso@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6183.DT Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse 4 KAKLI/19.HR      
MLM6506.DT Tõenäosusteooria algkursus 4 MLMB/19.DT      
MLM6524.DT Analüütiline geomeetria I 3 MLMB/20.DT      
MLM7204.DT Matemaatiline modelleerimine 4 MLMOM/20.DT      

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6211.DT Matemaatika tarkvarapaketid 4 MLMB/20.DT      
MLM6246.DT Arvutusmeetodid 4 MLMB/18.DT      
MLM6507.DT Matemaatiline statistika 3 MLMB/19.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.