Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Tõnu Tõnso

rakendusmatemaatika lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: tonu.tonso@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
MLMB/16.DT Kupongikoguja problem ja selle rakendusvõimalused  
MLMOM/17.DT Valede matemaatiliste meetoditega õigete tulemuste saamisest  
MLMOM/17.DT Lõimitud matemaatikaõppe läbiviimine kutseõppeasutuses  
DTLGM/18.DT Vektoralgebra tõsimängu arendamine (kaasjuhendaja)
1 bakalaureusetöö
3 magistritööd (1 kaasjuhendajana)