Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Alar Leibak

matemaatika dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: alar.leibak@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6301.DT Optimeerimine majanduses 6 MLMB/17.DT 1    
MLM7408.DT Ülevaade algebrast ja geomeetriast 5 MLMOM/19.DT 1    

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6182.DT Lineaaralgebra algkursus 4 KAKLI/19.HR      
MLM6216.DT Tõenäosusteooria elemendid 4 IFIFB/18.DT      
MLM6522.DT Algebra I 4 MLMB/19.DT      

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6216.DT Tõenäosusteooria elemendid 4 IFIFB/19.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.