Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Alar Leibak

matemaatika dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: alar.leibak@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2018

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6521.DT Lineaaralgebra 4 MLMB/18.DT 1    
MLM7408.DT Ülevaade algebrast ja geomeetriast 5 MLMOM/18.DT 1    

Kevad 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6216.DT Tõenäosusteooria elemendid 4 IFIFB/17.DT 1    
MLM6400.DT Tõenäosuslikud struktuurid 6 KAKLI/16.HR 1    
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.