Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Birgy Lorenz

Profiilid: ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFIOM/18.DT Täiskasvanute digiohutuse alaste teadmiste kaardistamine asutuse (ABC Grupi) näitel  
IFITM/17.DT Eesti tervishoiuasutuste valmisolek reageerida küberrünnetele nelja valitud asutuse näitel  
2 magistritööd