Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kalle Kivi

informaatika õpetaja
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kalle.kivi@tlu.ee

Profiilid: TLU

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6206.DT Digipädevuste baaskursus 3 4    

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6077.DT 3D modelleerimine I 4      
IFI6105.DT 3D modelleerimine II 4      

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6077.DT 3D modelleerimine I 4      
IFI6105.DT 3D modelleerimine II 4      

Kevad 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6105.DT 3D modelleerimine II 4      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.