Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Aile Möldre

kirjastustegevuse dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: aile.moldre@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Õppekava kuraator

Õppekava kood Õppekava nimetus Õppetase
INITB.DT Infoteadus bakalaureuseõpe

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
INT6006.DT Indekseerimine ja sisu analüüs 6
INT6041.DT Elektrooniline kirjastamine 4
INT6047.DT Kirjastustegevus 4
INT6060.DT Veebitekstide kirjutamine ja kirjastamine 4
INT6064.DT Veebimeetria ja veebiuuringud 3
INT6074.DT Informatsiooninduse arengulugu 4
INT6076.DT Metaandmete loomine ja haldamine 6
INT6088.DT Kirjastustegevuse alused 4
INT7123.DT Kirjastamine: struktuur, funktsioon, poliitika 4
INT7126.DT Elektroonilise kirjastamise protsessid 4
INT7159.DT Dokumentaalse ja digitaalse kultuuripärandi haldamine ja säilitamine 6
INT7164.DT Digitaalne ja dokumentaalne kultuuripärand 6