Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Sonia Claudia da Costa Sousa

interaktsioonidisaini dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: sonia.sousa@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI7172.DT Kasutajakesksed tarkvaralahendused 4
IFI7174.DT Veebiarenduse töötuba 4
IFI7184.DT Programmeerimise töötuba 4
IFI7312.DT Usalduse aspektid infotehnoloogias 4
IFI7314.DT Lõppkasutaja tarkvaraarendus 4
IFI7315.DT Praktika 6
IFI7341.DT Kasutajakogemuse hindamine 4