Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Sonia Claudia da Costa Sousa

interaktsioonidisaini dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: sonia.sousa@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
DTLGM/17.DT  
IFITD/17.DT Emotsioonide ja usalduse vastasmõju inimesesarnases tehnoloogias  
IFITD/13.DT Arengumaades e-riigi teenuste juurutamise baasarhitektuur (kaasjuhendaja)
IFITD/15.DT Usalduse rollist kasutajate kaasamisel (kaasjuhendaja)
1 magistritöö
3 doktoritööd (2 kaasjuhendajana)