Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIOM/18.DT Informaatikaõpetaja, kooli infojuht — Kevad 2020

Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 Mart Laanpere  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7202.DT Multimeediumi arendamine 4 Andrus Rinde  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7012.DT Põhipraktika II 6 Mart Laanpere  
 
Kohustuslikud ained: 9 EAP
Valikained: 4 EAP