Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITD/17.DT Infoühiskonna tehnoloogiad — Sügis 2018

Üldained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI8004.DT Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs 4 Katrin Niglas en
 
Erialaained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7026.DT IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid 4 Eero Johannes  
 
Kohustuslikud ained: 0 EAP
Valikained: 8 EAP