Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITD/18.DT Infoühiskonna tehnoloogiad — Kevad 2019

Üldained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI8003.DT Teadusmetodoloogia 6 Katrin Niglas en
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI8101.DT Infoühiskonna käsitlused ja protsessid 8 Peeter Normak en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI8110.DT Inimese-arvuti interaktsiooni uurimissuunad 4 David Jose Ribeiro Lamas en
 
Kohustuslikud ained: 14 EAP
Valikained: 4 EAP