Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITM.DT Infotehnoloogia juhtimine

Kaitstud lõputööd Juhendamisel lõputööd
 

Juhendamisel lõputööd

IFITM/18.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFITM/18.DT Avaliku sektori infotehnoloogiliste lahenduste võimalikkus huvihariduskoolides Mart Laanpere
IFITM/18.DT IT teenuste strateegilise juhtimise ja küpsuse hindamise mudel üldhariduskoolides Mart Laanpere
IFITM/18.DT Välisinvesteeringute edendamise äriprotsess ja selle infotehnoloogiline teostus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Välisinvesteeringute keskuse näitel Priit Parmakson
IFITM/18.DT Riskianalüüsi metoodika väikese ja keskmise suurusega energiaettevõttes Hillar Põldmaa
IFITM/18.DT Küberturbe parimate praktikate rakendamine Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts näitel Hillar Põldmaa
IFITM/18.DT IT teenuste sisseost ja ise IT teenuste osutamine elutähtsa teenuse osutaja Eleringi vaates Peeter Normak
IFITM/18.DT Maatriksjuhtimise mõju teenuse juhtimise kvaliteedile Elisa Eesti AS näitel Peeter Normak
IFITM/18.DT Ettevõtjale sündmuspõhiseid teenuseid pakkuva süsteemi visiooni loomine Priit Tammets
IFITM/18.DT Kolmanda osapoole tarkvara integratsioonieelse koordineerimisprotsessi automatiseerimine Derivco näitel Priit Tammets
IFITM/18.DT Organisatsiooni struktuuri muudatuse mõju töötajate omavahelise elektroonilise kommunikatsiooni keerukusele suurettevõtte näitel Andres Kütt
IFITM/18.DT Väike- ja keskmiste ettevõtete pardale võtmine Avatud Panganduse toodete kasutamiseks Eesti finantssektoris Guido Leibur
IFITM/18.DT Tehisintellekti kasutusele võtmine ja selle mõju IT-teenuste osutamisele avalikus sektoris RIK näitel Guido Leibur
IFITM/18.DT IT arenduste juhtimine tööde automatiseerimisel avaliku sektori näitel Alexander Horst Norta
IFITM/18.DT IT arendusprojektide riigihangete ettevalmistuse analüüs Jaan Oruaas
IFITM/18.DT Tehnoloogia arengu mõju töötamise tulevikutrendidele Eesti IT ettevõtetes Maria Kütt
IFITM/18.DT Arvutikasutaja pidev autentimine käitumisbiomeetrika abil Avar Pentel
IFITM/18.DT Äri- ja IT juhtimise kooskõla tagamine kontsernis Silikaat Grupi näitel Ants Sild
IFITM/18.DT Kontoritöötajate infoturbega seotud ohtude ja riskide teadlikkuse mõõtmine ettevõttes Tiit Hallas, Patrick Andersson
IFITM/18.DT IT-teenuste hinnastamise mudel Joel Puulmann, Kurmet Ojamaa
19 registreeritud lõputöö teemat

IFITM/17.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFITM/17.DT David Jose Ribeiro Lamas, Avar Pentel
IFITM/17.DT Kairit Tammets
IFITM/17.DT Priit Parmakson
IFITM/17.DT Priit Parmakson
IFITM/17.DT E-maili turbelahenduste kasutuselevõtt õngitsusrünnete vähendamiseks Eesti domeenis Hillar Põldmaa
IFITM/17.DT Hillar Põldmaa
IFITM/17.DT Hillar Põldmaa
IFITM/17.DT Peeter Normak
IFITM/17.DT Guido Leibur
IFITM/17.DT Guido Leibur
IFITM/17.DT Guido Leibur
IFITM/17.DT Kaido Kikkas
IFITM/17.DT Kadri-Liis Kusmin
IFITM/17.DT Maria Kütt
IFITM/17.DT Avar Pentel
15 registreeritud lõputöö teemat
4 ilma lõputöö teemata üliõpilast

IFITM/16.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFITM/16.DT Mart Laanpere
IFITM/16.DT Kliendikeskne nõuetehaldus riigi IT-asutuse näitel Priit Parmakson
IFITM/16.DT Infoturbe koolituste mõju hinnang töötajate käitumisele Grant Thornton Balticu näitel Hillar Põldmaa
IFITM/16.DT Andres Kütt
IFITM/16.DT Andres Kütt
IFITM/16.DT Kadri-Liis Kusmin
IFITM/16.DT Tuuli Leito
IFITM/16.DT Ander Tenno, Hans Põldoja
IFITM/16.DT Svetlana Veližanina
9 registreeritud lõputöö teemat
2 ilma lõputöö teemata üliõpilast

IFITM/14.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFITM/14.DT Priit Parmakson
IFITM/14.DT Peeter Normak
2 registreeritud lõputöö teemat
1 ilma lõputöö teemata üliõpilane