Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INITM.DT Infoteadus

Kaitstud lõputööd Juhendamisel lõputööd
 

Juhendamisel lõputööd

INITM/18.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
INITM/18.DT Teabehalduse arendamine KOV-is Kädi Riismaa
INITM/18.DT Siseveebi roll Riigi Infosüsteemi Ameti sisekommunikatsioonis Elviine Uverskaja
INITM/18.DT Avaandmete oht isikute privaatsusele Eesti näitel Elviine Uverskaja
INITM/18.DT Soolise palgalõhe temaatika käsitlemine Eesti ajakirjandustekstides Elviine Uverskaja
INITM/18.DT Imikuealiste laste vanemate imikuhooldusega seotud infokäitumine Sirje Virkus
INITM/18.DT Autismispektrihäiretega laste vanemate infovajadused ja -käitumine Sirje Virkus
INITM/18.DT Ärevushäiretega teismeliste terviseinfokäitumine Sirje Virkus
INITM/18.DT Terviseinfokäitumine vanurite hulgas Eestis Sirje Virkus
INITM/18.DT Täisealiste reisieelne terviseinfokäitumine Marianne Paimre
9 registreeritud lõputöö teemat

INITM/17.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
INITM/17.DT Aira Lepik
INITM/17.DT Aira Lepik
INITM/17.DT Aira Lepik
INITM/17.DT Aile Möldre
INITM/17.DT Kädi Riismaa
5 registreeritud lõputöö teemat
1 ilma lõputöö teemata üliõpilane

INITM/16.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
INITM/16.DT Merle Laurits
INITM/16.DT Raivo Ruusalepp
2 registreeritud lõputöö teemat

INITM/15.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
INITM/15.DT Aira Lepik
INITM/15.DT Kädi Riismaa
INITM/15.DT Elviine Uverskaja
INITM/15.DT Sirje Virkus
4 registreeritud lõputöö teemat

INITM/13.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
INITM/13.DT Arengud ja trendid Eesti rahvaraamatukogudes Silvi Metsar
1 registreeritud lõputöö teema