Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Elviine Uverskaja

infoteaduse lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: elviine.uverskaja@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
INITB/16.DT Siseveebi kasutuslikkuse hindamine info kvaliteedi ja infoarhitektuuri aspektist ühe Eesti ettevõtte näitel  
INITB/16.DT E-infoteadistus raamatukogudes  
INITB/16.DT Informatsiooni jagamise ja kasutamise efektiivsuse hindamine registrite ja infosüsteemide keskuses ühe osakonna näitel  
INITM/15.DT  
INITM/18.DT Siseveebi roll Riigi Infosüsteemi Ameti sisekommunikatsioonis  
INITM/18.DT Soolise palgalõhe temaatika käsitlemine Eesti ajakirjandustekstides  
3 bakalaureusetööd
3 magistritööd