Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Kai Pata

Associate Professor of Educational Technology
School of Digital Technologies

E-mail: kai.pata@tlu.ee

Profiles: TLU | ETIS | Google Scholar

Planned courses Past courses Current supervision Supervised theses Responsibilities
 

Supervised theses

2020

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITD/15.DT Schools’ Development into Smart, Digitally Enhanced Learning Ecosystems 16.03.2020 ETERA
IFHTM/16.DT
Tehnoloogiapõhise õppe võimalused ja kitsaskohad õppivas organisatsioonis
(Opportunities and Limitations in Technology-Based Learning Within the Learning Organization)
27.01.2020 ETERA

2019

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/17.DT
Riskinoorte hariduse juurde toomine sotsiaalmeediaga: interaktsioonide disain koomiksitega
(Guiding Marginalized Youth to Adult Education with Social Media: Interaction Design with Comics)
05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT
VALI IT! ümberõppeprogrammi tulemuslikkust mõjutavad tegurid
(Factors Affecting the Effectiveness of Performance of VALI IT! Retraining Program )
05.06.2019 ETERA

2018

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/14.DT
Digitaalne innovatsioon ja muutunud õpikäsitus muusikaõpetuse õpistsenaariumites
(Digital Innovation and Changed Treatment of Study Process in the Musical Education Study Scenarios)
19.01.2018 ETERA
IFHTM/14.DT
Muusikaõpetuse digitaalse stsenaariumitsükli rakendamine II kooliastmes
(The Cycle of Musical Education Digital Learning Scenarios in Year 4 - 6 Education)
19.01.2018 ETERA

2017

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/15.DT
Projektõpe koostöös koolivälise partneriga läbiva teema Tehnoloogia ja innovatsioon rakendamiseks
(Technology and Innovation in Project-Based Learning with External Partners)
09.06.2017 ETERA

2016

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/13.DT
Digitaalse narratiivi kasutamise võimalused lasteaias
(Opportunities for Using Digital Narratives in Kindergarten)
08.06.2016 ETERA
IFHTM/14.DT Digital Transformation: Learning Practices and Organisational Change in a Regional VET Centre 08.06.2016 ETERA

2015

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/13.DT
E-õppe jätkusuutlikus Sisekaitseakadeemia näitel
(Sustainability of E-Learning: The Example on Estonian Academy of Security Sciences)
20.01.2015 ETERA

2013

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/10.DT
iTEC õpiloo Mängu loomine rakendamise evalveerimine
(Evaluation of the Implementation of the iTEC Learning Story Create a Game)
03.06.2013  
IFHTM/11.DT
Tööandjate ootused haridustehnoloogide pädevustele ja nende vastavus TLÜ haridustehnoloogia magistriõppekava õpiväljunditele
(Employers' Expectations Towards the Competences of Educational Technologists' and Their Conformity with the Learning Outcomes of the TLU Educational Technology Master’s Curriculum)
03.06.2013