Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Sirje Virkus

Professor of Information Science
School of Digital Technologies

E-mail: sirje.virkus@tlu.ee

Profiles: TLU | ETIS | Google Scholar

Planned courses Past courses Current supervision Supervised theses Responsibilities
 

Supervised theses

2019

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/15.DT
Rasedusega seotud terviseinfokäitumine
(Pregnancy-Related Health Information Behaviour)
07.06.2019 ETERA
INITM/16.DT
Info ülekülluse tajumine reisikonsultandi töös Estraveli näitel
(Information Overload Among Travel Consultants in Estravel)
07.06.2019 ETERA
INITM/16.DT
Infokultuur riigiasutuses Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti näitel
(Information Culture in a Government Agency: Based on the Example of Consumer Protection and Technical Regulatory Authority)
07.06.2019 ETERA
INITM/17.DT
Enesepresentatsioon ja informatsiooni jagamine sotsiaalmeedias
(Self-Presentation and Information Sharing on Social Media)
07.06.2019 ETERA

2017

Study programme version Title Defended Thesis  
INITB/14.DT
Info ülekülluse põhjused ja tagajärjed Tallinna Ülikooli üliõpilaste seas
(Information Overload Reasons and Consequenses Among Tallinn University Students)
01.06.2017 ETERA
INITB/14.DT
Sotsiaalmeedia ohud ja probleemid Tallinna gümnaasiumiõpilaste näitel
(Tallinn`s High School Students` Awareness and Contact with Dangers and Problems Related to Social Media)
01.06.2017 ETERA
INITB/14.DT
Infokäitumine sotsiaalmeedias Swedbank AS töötajate näitel
(Information Behaviour in Social Media Based on Swedbank AS’ Employees)
01.06.2017 ETERA
INITB/14.DT
Tallinna Saksa Gümnaasiumi ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilaste infopädevus ning õpilasuurimuste teemade kujunemist mõjutavad tegurid
(Information Literacy in Upper Secondary Pupils of Tallinn German Secondary School and Kadriorg German Upper Secondary School and Factors Influencing Pupils` Choice of Research Topics)
01.06.2017 ETERA