Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Birgy Lorenz

Profiles: ETIS | Google Scholar

Planned courses Past courses Current supervision Supervised theses Responsibilities
 

Supervised theses

2019

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/14.DT
Põhikooli õpilaste toimetulek veebis leviva vale informatsiooniga
(Primary School Students Coping with the False Information on the Web)
04.06.2019 ETERA

2017

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/15.DT
Kolmandas kooliastmes ja gümnaasiumis kasutatavate e-keskkondade turvalisus ja privaatsus
(Security and Privacy in the E-environments for Stage III of Basic Education and Upper Secondary Education)
09.06.2017 ETERA

2015

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/11.DT
Liitreaalsuse rakendamine üldhariduskooli õppetöös: võimalused ja kitsaskohad
(Implementation of Augmented Reality in Study Process in Basic Schools: Opportunities and Bottlenecks)
02.06.2015 ETERA

2014

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/11.DT
Klassiõpetajate haridustehnoloogilised pädevused viie Tallinna kooli näitel
(Class Teacher Educational Competences - Case Study in Five Tallinn Schools)
04.06.2014 ETERA
IFHTM/10.DT
Vanemliku järelevalve tarkvara roll lapse turvalise internetikasutamise tagamisel. Lapsevanemate nägemus
(The Role of Parental Control Software in Ensuring Children's Internet Safety - A Parents' View)
23.01.2014 ETERA

2011

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/06.DT
Privaatsus sotsiaalvõrgustikes
(Privacy in Social Networks)
27.05.2011