Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kairit Tammets

haridustehnoloogia vanemteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kairit.tammets@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFHTM/18.DT Kaasava disaini põhimõttel loodud uudne digistrateegia Tallinna keskkooli näitel  
IFHTM/18.DT Toiduõppe e-õpiku mudeli väljatöötamine ja rakendamine vastavalt muutunud õpikäsitlusele  
IFITD/17.DT Tõenduspõhine valdkondlike digipädevuste hindamise raamistik  
IFITD/18.DT Õpianalüütika muutunud õpikäsituse mõistmisel kasutades digitaalset õppevara  
IFITM/17.DT  
IFHTM/17.DT (kaasjuhendaja)
4 magistritööd (1 kaasjuhendajana)
2 doktoritööd