Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kairit Tammets

haridustehnoloogia vanemteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kairit.tammets@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFHTM/18.DT Kaasava disaini põhimõttel loodud uudne digistrateegia Tallinna keskkooli näitel  
IFHTM/18.DT Toiduõppe e-õpiku mudeli väljatöötamine ja rakendamine vastavalt muutunud õpikäsitlusele  
IFIOM/18.DT Õpilase e-portfoolio õppe- ja hindamisvahendina informaatikas 2. ja 3. kooliastme näitel  
IFITD/17.DT Tõenduspõhine valdkondlike digipädevuste hindamise raamistik  
IFITD/18.DT Õpianalüütika muutunud õpikäsituse mõistmisel kasutades digitaalset õppevara  
IFITM/17.DT  
DTLGM/18.DT Õpianalüütika hariduslikes mängudes (kaasjuhendaja)
IFHTM/17.DT (kaasjuhendaja)
IFITD/19.DT Töökohal õppimine tehnoloogia abil digipöörde soodustamiseks (kaasjuhendaja)
6 magistritööd (2 kaasjuhendajana)
3 doktoritööd (1 kaasjuhendajana)