Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Aira Lepik

Lecturer of Librarianship
School of Digital Technologies

E-mail: aira.lepik@tlu.ee

Profiles: TLU | ETIS | Google Scholar

Planned courses Past courses Current supervision Supervised theses Responsibilities
 

Supervised theses

2022

Study programme version Title Defended Thesis  
INITB/19.DT
Veebileht muuseumi digiturunduse kanalina virtuaalsete teenuste kajastamise näitel
(Website as a Museum's Digital Marketing Channel to Reflect Virtual Services)
30.05.2022  
INITB/19.DT
Rahvaraamatukogude personali erialane enesetäiendamine
(Professional Development of Public Library Staff)
30.05.2022  
INITB/19.DT
Ajaveebid muuseumiturunduses Eesti Rahva Muuseumi, Kumu kunstimuuseumi ja Tallinna Linnamuuseumi näitel
(Blogs in Museum Marketing Based on the Examples of Estonian National Museum, Kumu Art Museum And Tallinn City Museum)
30.05.2022  
INITM/19.DT
Lasteaiaõpetajate hinnangud ja ootused Peetri raamatukogu teenustele
(Kindergarten Teachers Assessments and Expectations for Peetri´s Library Services)
25.05.2022  
INITM/20.DT
Lõppklientide isikuandmete haldus Eesti turundusagentuuride näitel
(The Management of End Customers' Personal Data on the Example of Estonian Marketing Agencies)
25.05.2022  
INITM/20.DT
Rahapesu tõkestamiseks vajaliku informatsiooni kättesaadavus ja kasutamine Eesti pädevate institutsioonide ja asutuste näitel
(Availability and Efficiency of Use of Digital Information Necessary for the Prevention of Money Laundering on the Example of Estonian Competent Institutions and Authorities)
24.05.2022  
INITM/20.DT
Organisatsiooni veebilehe kasutamine Politsei- ja Piirivalveameti näitel
(Using the Organisation’s Website on the Example of the Estonian Police and Border Guard Board)
24.05.2022  

2021

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/19.DT
Nägemispuudega õpilased infokasutajatena veebis Tartu Emajõe Kooli näitel
(Visually Impaired Students as Information Users on the Webs on the Example of Tartu Emajõgi School)
01.06.2021 ETERA
INITM/19.DT
Sisekommunikatsioon Eesti Loodusmuuseumis
(Internal Communication in the Estonian Museum of Natural History)
01.06.2021 ETERA
INITB/17.DT
Raamatukoguteenuste turundus Facebooki vahendusel Tallinna Keskraamatukogu näitel
(Marketing of Library Services Through Facebook in the Case of Tallinn Central Library)
25.05.2021 ETERA

2020

Study programme version Title Defended Thesis  
INITB/16.DT
Organisatsiooni väärtused ja nende sisekommunikatsioon Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse näitel
(Organizational Values and Their Internal Communication in the Case of the Information Technology and Development Centre of the Ministry of the Interior)
15.06.2020 ETERA
INITB/17.DT
Eesti muuseumide sisuloome Instagramis Eesti Rahva Muuseumi, Kumu kunstimuuseumi ja Lennusadama näitel
(Instagram Content Creation of Estonian Museums Using the Examples of the Estonian National Museum, the Kumu Art Museum and the Seaplane Harbour)
15.06.2020 ETERA
INITB/17.DT
Teenuste turunduse põhimõtete rakendamine ülikooliraamatukogudes
(The Implementation of Marketing of the Services in University Libraries)
15.06.2020 ETERA
INITB/17.DT
Rahvaraamatukogude rahvusvaheline koostöö
(Public Libraries International Collaboration)
15.06.2020 ETERA

2019

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/16.DT
Riigiportaali eesti.ee kasutatavus Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudi tudengite näitel
(Usability of the State Portal eesti.ee on the Example of Students of the Tallinn University School of Digital Technologies)
07.06.2019 ETERA
INITM/16.DT
Raamatukoguhoidjate kutsesüsteem Eestis
(Librarians Occupational Qualifications System in Estonia)
07.06.2019 ETERA
INITM/17.DT
Tallinna Ülikooli infoteaduse eriala vilistlasuuring (2012–2018)
(A Survey of Information Science Graduates in Tallinn University (2012-2018))
07.06.2019 ETERA

2018

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/16.DT
Raamatukogu kasutamine ja kasutatavus Jõhvi Keskraamatukogu näitel
(Usage and Usability of the Library Based on the Example of the Jõhvi Central Library)
08.06.2018 ETERA
INITM/16.DT
Külastajate ootused infoteenindusele ja selle kvaliteet Hotel Management Services OÜ-s
(Customer Expectations of Information Service and its Quality in Hotel Management Services OÜ)
08.06.2018 ETERA
INITM/15.DT
Äristrateegia arendamine klienditeadmusjuhtimise abil Põhjakeskuse näitel
(Developing Business Strategy by Customer Knowledge Management in the Example of Põhjakeskus Shopping Centre)
07.06.2018  
INITM/15.DT
Infohalduse rakendamine inimressursside juhtimisel AS Eesti Post (Omniva) Tallinna kullerpunkti näitel
(Omniva (AS Eesti Post) Tallinn Courier Point Information Governance Implementation in Humanresources Management)
07.06.2018  

2017

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/14.DT
Sotsiaalmeedia kasutamine Tartu Ülikooli erialaraamatukogude turunduses Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži raamatukogu näitel
(The Use of Social Media in Marketing the Branch Libraries of the University of Tartu Based on the Example of the Library of the University of Tartu College of Foreign Languages and Cultures)
07.06.2017 ETERA
INITM/14.DT
Muuseumi turundus Facebookis Kunda tsemendimuuseumi näitel
(Museum Marketing in Facebook Based on the Example of the Kunda Cement Museum)
07.06.2017 ETERA
INITM/15.DT
Instagram ülikooliraamatukogu turunduskanalina Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu näitel
(Instagram as University Library Marketing Tool Based on the Example of the Tallinn University of Technology Library)
07.06.2017 ETERA
INITM/15.DT
Suhtlusturunduse kasutamise vajadus ja võimalused rahvaraamatukogus Viimsi Raamatukogu näitel
(Needs and Opportunities for Public Library to Use the Relationship Marketing Based on the Example of the Viimsi Public Library)
07.06.2017 ETERA

2016

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/14.DT
Elektroonilise infoteeninduse kvaliteedi hindamine Tallinna Keskraamatukogu näitel
(Evaluating the Quality of Electronic Reference at Tallinn Central Library)
06.06.2016 ETERA
INITM/14.DT
Sotsiaalmeedia kasutamine kaasavas raamatukogunduses Eesti avalik-õiguslike ülikooliraamatukogude näitel
(Social Media Usage in Participatory Librarianship Based on Public Law Based University Libraries of Estonia)
06.06.2016 ETERA

2015

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/12.DT
Tallinna Keskraamatukogu kampaania „Tule raamatukokku!“
(Tallinn Central Library’s Campaign „Come to the Library!“)
01.06.2015 ETERA
INITM/13.DT
Integreeritud turunduskommunikatsioon organisatsioonis Viimsi Raamatukogu näitel
(Integrated Marketing Communication in Organization Based on the Viimsi Library)
01.06.2015  

2013

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/10.DT
Raamatukogu kasutaja rahulolu ja seda mõjutavad tegurid Pärnumaa Kutsehariduskeskuse raamatukogu näitel
(Library user satisfaction and the factors affecting it on the example of Vocational Centre of Pärnu County Library)
30.05.2013  
INITM/11.DT
Eesti ülikoolide raamatukogude turundamine Facebookis
(Estonian university libraries marketing in Facebook)
30.05.2013  

2012

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/10.DT
Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituudi infoteaduse eriala vilistlasuuring
(A Survey of Information Science Graduates in Tallinn University Institute of Information Studies)
28.05.2012