Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Silvi Metsar

Senior Lecturer of Information Management
School of Digital Technologies

E-mail: silvi.metsar@tlu.ee

Profiles: TLU | ETIS

Planned courses Past courses Current supervision Supervised theses Responsibilities
 

Supervised theses

2022

Study programme version Title Defended Thesis  
INITB/18.DT
Veebiajakiri Estonian World kasutajate ja toimetuse vaates
(Estonian World Online Magazine in the View of Its Readers and Editors)
31.05.2022 ETERA
INITB/18.DT
E-raamatute komplekteerimine Eesti teadusraamatukogudes
(E-book Acquisition in Estonian Academic Libraries)
30.05.2022 ETERA

2020

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/13.DT
Valgamaa rahvaraamatukogud kogukonna vaates aastatel 2015 - 2019
(Valga County Public Libraries in the Community View in 2015 - 2019)
17.06.2020 ETERA
INITB/16.DT
Eesti Kaitseväe raamatukogude võrgustik ja kasutajad
(Library Network and Users of Estonian Defence Forces)
16.06.2020 ETERA
INITB/15.DT
Õppeinfosüsteemi kasutusjuhendite otstarve, koostamine ja analüüs Tallinna Ülikooli õppeinfosüsteemi kasutusjuhendite näitel
(Purpose, Composition and Analysis of Study Information System User Guides’: Tallinn University Study Information System User Guide Example)
29.01.2020 ETERA

2019

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/17.DT
Põlvamaa raamatukogudes haldusreformi kontekstis toimunud muudatused
(Changes in Põlva County Libraries in the Context of Local Government Reform)
07.06.2019 ETERA
INITB/16.DT
E-raamatute laenutamisvõimalused Eesti rahvaraamatukogudes maakonnaraamatukogude hoiakute, vajaduste ja ootuste vaates
(E-book Lending Opportunities in Estonian Public Libraries: Attitudes, Needs and Excpectations of County Libraries)
06.06.2019 ETERA

2017

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/15.DT
Infokultuur militaarses organisatsioonis
(Information Culture in a Military Organization )
08.06.2017  
INITB/14.DT
Õppurite autoriõiguse alased teadmised Tallinna Ülikooli infoteaduse eriala üliõpilaste näitel
(Knowledge of Students about the Copyright Issues in Terms of Tallinn University's Information Science Faculty)
01.06.2017 ETERA

2016

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/11.DT
Rahvaraamatukogude kasutajakoolituse praktikad Eesti keskraamatukogude näitel
(User Education Practices of Estonian Public Central Libraries)
06.06.2016 ETERA

2015

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/11.DT
Erialaajakirja Raamatukogu plaanitav veebiversioon kasutajate vaates
(The Potential Online Version of Professional Journal Raamatukogu (The Library) in the Users Perspective)
01.06.2015 ETERA
INITM/13.DT
Kaugtöökeskuste temaatika Eesti kohalike omavalitsuste infojuhtimise kontekstis
(The Topic of Telework Centres in the Context of Information Management of Estonian Local Governments)
01.06.2015 ETERA
INITM/13.DT
Teadmusjuhtimise tehnoloogiad Eesti erialaraamatukogude infoteeninduses
(Knowledge Management Technologies in Information Services of Estonian Special Libraries)
01.06.2015 ETERA

2013

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/10.DT
Internetikanalid kodanikuosaluse vahendina
(The Internet as a tool for civic participation)
30.05.2013  

2012

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/10.DT
Raamatukogu e-teenuste kasutamine (Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste erialade magistrantide näitel)
(Use of library e-services (The case of Tallinn University specialties of social science master students))
28.05.2012  

2011

Study programme version Title Defended Thesis  
INITM/08.DT
Muusikaraamatukogude arengud digitaalsete kogude kontekstis
(Developments of music libraries in digital collections context)
01.06.2011