Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Priit Parmakson

Planned courses Past courses Current supervision Supervised theses Responsibilities
 

Supervised theses

2021

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/19.DT
Riigi lairibavõrgu toetuspoliitika analüüs
(Analysis of the National Broadband Network Support Policy)
04.06.2021 ETERA

2020

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/18.DT
Automatiseerimise eeldused, edutegurid ja efektid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse välisinvesteeringute keskuse näitel
(Prerequisites, Success Factors and Effects of Automating Investment Promotion on the Example of Estonian Investment Agency)
15.06.2020 ETERA

2019

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/17.DT
Tehnilise järelevalve infosüsteemi ja tarbijate teeninduskeskkonna infosüsteemi ühendamine
(Integration of the Technical Surveillance Information System and the Consumer Service Information System)
06.06.2019 ETERA

2018

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/10.DT
Infosüsteemi strateegia kavandamine Rahvusraamatukogu digitaalarhiivi näitel
(Strategy Planning of Information System Based on the Example of National Library of Estonia)
19.01.2018 ETERA

2017

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/13.DT
Eesti omavalitsuste infotehnoloogia valitsemismudelite analüüs
(Analysis of Estonian Local Government Information Technology Governance Models)
24.01.2017 ETERA

2016

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/10.DT
Eesti notari tööprotsesside täiustamine infotehnoloogiliste lahenduste abil
(Improvement of Business Processes of Estonian Notary Through Information Technology Solutions)
25.01.2016 ETERA

2013

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/11.DT
Aadressiandmete süsteemiga liidestamise metoodika Tallinna maaregistri näitel
(Methodology for Interfacing with Address Data System Based on Tallinn Land Register)
06.06.2013  

2012

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/10.DT
Infosüsteemide arenduste koordineerimine avalikus sektoris
(Coordination of Information Systems Developments in Public sector)
29.05.2012  

2011

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/08.DT
E-terviseloo infosüsteemi loomine loomakliinikutele
(E-Health Information System for Veterinary Clinics)
01.06.2011  
IFITM/09.DT
Eesti avaliku sektori identiteedi- ja pääsuõiguste haldus
(Identity and Access Management in Estonian Public Sector)
01.06.2011