Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Tiiu Kaljas

Profiles: ETIS

Planned courses Past courses Current supervision Supervised theses Responsibilities
 

Supervised theses

2018

Study programme version Title Defended Thesis  
MLMOM/16.DT
Õuesõpe põhikooli matemaatika tundides
(Outdoor Maths Lessons in Basic School Education)
07.06.2018 ETERA
MLMOM/16.DT
Konstruktsiooniülesanded põhikooli matemaatikaõppes
(Lower Secondary Mathematics Exercises on Constructing)
07.06.2018 ETERA

2017

Study programme version Title Defended Thesis  
MLMOM/15.DT
Pindala mõiste kujundamine II ja III kooliastmes
(Developing Students’ Understanding of the Concept of Area in Elementary Mathematics)
09.06.2017  

2016

Study programme version Title Defended Thesis  
MLMOM/10.DT
Erinevate metafooride kasutamine täisarvude liitmise ja lahutamise õpetamisel 6. klassis
(Using Different Metaphors to Teach Integers` in the Sixth Grade)
06.06.2016  

2015

Study programme version Title Defended Thesis  
MLMOM/13.DT
Üldpädevuste arendamine põhikooli matemaatikaõppes
(Development of Competencies in Elementary School Mathematics)
04.06.2015  
MLMOM/10.DT
Protsentarvutuse õpetamise metoodika
(Methodology of Teaching Percents)
23.01.2015  

2013

Study programme version Title Defended Thesis  
MLMOM/11.DT
Mõõtmine II kooliastmes
(Measurement in Higher Primary School)
05.06.2013  

2012

Study programme version Title Defended Thesis  
MLMOM/10.DT
Lõiming põhikooli matemaatikaõppes
(Interdisciplinary Integration in Basic School Mathematics)
04.06.2012  
MLMOM/10.DT
Hinnanguline arvutamine
(Computational Estimation)
04.06.2012  
MLMOM/10.DT
Matemaatika töövihik ja selle funktsioonid
(The Mathematics Workbook and its Function)
04.06.2012  
MLMOM/10.DT
Probleemülesanded ja nende lahendamine III kooliastme matemaatikas
(Mathematical Problem Solving in Grades 7 to 9)
04.06.2012  

2011

Study programme version Title Defended Thesis  
MLMOM/10.DT
Probleemülesanded ja nende lahendamine II kooliastme matemaatikas
(Mathematical Problem Solving in Grades 4 to 6)
03.06.2011