Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Andi Kivinukk

Profiles: TLU | ETIS

Planned courses Past courses Current supervision Supervised theses Responsibilities
 

Supervised theses

2019

Study programme version Title Defended Thesis  
MLMB/14.DT
Pidevate 2π-perioodiliste funktsioonide lähendamisest trigonomeetriliste polünoomidega
(On Approximation of Continuous 2π-Periodic Functions by Trigonometric Polynomials)
23.01.2019 ETERA

2018

Study programme version Title Defended Thesis  
MLMB/14.DT
Tööturu sobitamisfunktsioonist
(On the Labour Market Matching Function)
06.06.2018 ETERA
MLMB/15.DT
Taylori valemist ja selle jääkliikmetest
(Taylor´s Formula and its Remainders)
06.06.2018 ETERA (co-supervisor)

2017

Study programme version Title Defended Thesis  
MLMB/14.DT
Funktsioonide teravikest ja platoodest
(On Spikes and Plateaus of Function)
08.06.2017  
MLMB/12.DT
Lagrange´i interpolatsioonist ja selle barütsentrilisest kujust
(On Lagrange Interpolation and Its Barycentric Form)
20.01.2017  
MLMB/13.DT
Parameetriga p-trigonomeetrilised funktsioonid ja vastav arv pii
(On the p-Trigonometric Functions and Corresponding Number Pi)
20.01.2017  

2016

Study programme version Title Defended Thesis  
MLMB/12.DT
Väärtpaberite portfellide matemaatiline haldamine
(Mathematical Management of Portfolios)
08.06.2016  
MLMB/12.DT
Poissoni protsessid
(Poisson Processes)
07.06.2016  
MLMB/13.DT
Maatrikseksponent, selle omadused ja rakendused
(Matrix Exponential, its Computations and Applications)
07.06.2016  

2015

Study programme version Title Defended Thesis  
MLMB/12.DT
Teatud keskmiste jada ja selle omadused
(A Certain Sequence of Means and Its Properties)
04.06.2015  

2014

Study programme version Title Defended Thesis  
MLMB/11.DT
Monte Carlo integreerimismeetodid
(Monte Carlo Integration Methods)
10.06.2014  
MLMB/12.DT
Diferentsiaal- ja integraalarvutuse elemendid q-arvutuses
(The Elements of Differential and Integral Calculus in q-calculus)
10.06.2014  

2013

Study programme version Title Defended Thesis  
MLMB/10.DT
Reaalsetest ja kompleksetest iteratsioonidest ning determineeritud kaosest
(On Real and Complex Iterations and Determinate Chaos)
07.06.2013  
MLMB/10.DT
Fourier`ridade osasummadega lähendamisest
(On Approximation by the Fourier Partial Sums)
06.06.2013  
MLMB/10.DT
Maatriksite lahutus ja nende rakendamine võrrandisüsteemide lahendamisel
(Matrix Factorization and Its Applications for Solving Linear Systems)
06.06.2013  
MLMB/10.DT
Diferentsiaalvõrrandite eksaktsus ja selle rakendusi
(Exactness of Differential Equations and Its Applications)
06.06.2013  
MLMOM/10.DT
Haridusreformid Eestis ja integraalarvutus gümnaasiumi matemaatika õppekavade kaasajastamisel
(Education Reforms in Estonia and Integral Calculus in Modernizing the Syllabus of Mathematics in High Schools)
05.06.2013  
MLMOM/11.DT
Funktsioonide ja kujundite kumerus ning selle käsitlemine Eesti koolimatemaatikas
(Convex Functions and Figures and Their Study in Estonian School Mathematics)
05.06.2013  

2012

Study programme version Title Defended Thesis  
MLMOM/10.DT
Gümnaasiumi valikkursuse Majandusmatemaatika elemendid kava
(Programme of Optional Course Elements of Mathematical Economics for Upper Secondary Schools)
04.06.2012  
MLMB/09.DT
Väärtpaberite portfelli matemaatikast
(Mathematics of Portfolio Management)
01.06.2012  
MLMB/09.DT
Mittelineaarsete kasumiülesannete numbrilistest meetoditest
(On Numerical Methods of Non-Linear Profit Maximization)
01.06.2012  

2011

Study programme version Title Defended Thesis  
MLMOM/10.DT
Arv pii matemaatikas ja koolimatemaatikas
(The Number Pii in Mathematics and School Mathematics)
03.06.2011  
MLMB/08.DT
Päratud integraalid ja nende ligikaudne arvutamine
(Improper Integrals and Their Numerical Integration)
02.06.2011  
MLMB/09.DT
Investeerimine fikseeritud ja juhuslike intressimäärade korral
(Investments with Deterministic and Stochastic Rates of Interest)
02.06.2011  
MLMB/09.DT
Maatriksite konditsiooniarvud ja arvutuste stabiilsus
(Condition Number of Matrices and Stability of Computations)
02.06.2011  
MLMB/09.DT
Tšebõšovi polünoomidega lähendamisest
(On Approximation by Chebyshev Polynomials)
01.06.2011  
MLMB/09.DT
Kumeratest funktsioonidest: omadused ja numbriline integreerimine
(On Convex Functions: Properties and Numerical Integration)
01.06.2011  
MLMB/09.DT
Mõnedest majandusmatemaatika kitsendustega optimeerimisülesannetest
(On Some Constrained Optimization Problems in Mathematical Economics)
01.06.2011  
MLMB/08.DT
Intresside arvutamise meetodid ja nende võrdlus
(Methods of Calculating Interests and Their Comparing)
27.01.2011