Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7151.DT Info- ja dokumendihaldussüsteemid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information and Records Management Systems
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Kädi Riismaa
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7151.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7151.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused