Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7151.DT Info- ja dokumendihaldussüsteemid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information and Records Management Systems
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Kädi Riismaa
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7151.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7151.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2017

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/17.DT Infoteadus Kädi Riismaa  

Sügis 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/18.DT Infoteadus Kädi Riismaa  

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/19.DT Infoteadus Kädi Riismaa