Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7308.DT Uurimismeetodid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Research Methods
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Timo Tobias Ley
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7308.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7308.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/17.DT Digitaalsed õpimängud Timo Tobias Ley en
IFIMM/17.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Timo Tobias Ley en

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/18.DT Digitaalsed õpimängud Timo Tobias Ley en
IFIMM/18.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Timo Tobias Ley en
  1 rühm Kaasõppejõud:
Luis Pablo Prieto Santos
Maria Jesus Rodriguez Triana
Ilkka Johannes Kosunen