Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Vladimir Tomberg

interaktsioonidisaini dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: vladimir.tomberg@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFIFB/16.DT Taktiilse tagasisidega kantavate seadmete kasutamine füüsiliste harjutuste korrigeerimiseks  
IFIMM/16.DT  
IFITD/13.DT Arengumaades e-tervise süsteemide loomise ja juurutamise raamistik (kaasjuhendaja)
IFITD/17.DT Inimkeha-põhiste multisensoorsete interaktsioonide seadmestamine (kaasjuhendaja)
1 bakalaureusetöö
1 magistritöö
2 doktoritööd (kaasjuhendajana)