Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Hans Põldoja

haridustehnoloogia dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: hans.poldoja@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6
DTI7001.DT Välispraktika 9
IFI6094.DT Kasutajakeskse disaini meetodid 3
IFI7053.DT Digitaalsete õppematerjalide koostamine 3
IFI7156.DT Interaktsioonidisaini meetodid 5
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 4
IFI7300.DT Õpitehnoloogiate disain 4
IFI7313.DT Interaktsioonidisaini meetodid 4