Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Hans Põldoja

haridustehnoloogia dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: hans.poldoja@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFHTM/16.DT  
IFHTM/18.DT Tehnoloogilised võimalused plagiaadi ennetamisel  
IFIFB/17.DT Personaalse õpikeskkonna disain Digitehnoloogiate instituudi üliõpilastele  
IFIFB/17.DT Digitaalvara haldamise lahendus digitaalsete fotode haldamiseks organisatsioonis  
IFIFB/18.DT E-poe kasutajakogemuse disain  
IFIFB/18.DT IKT-hariduse võimaluste tutvustamine naistele mobiilirakenduse kaudu  
IFIOM/18.DT Windowsi operatsioonisüsteemide halduse mooduli väljatöötamine kutseõppes  
IFHTM/18.DT Toiduõppe e-õpiku mudeli väljatöötamine ja rakendamine vastavalt muutunud õpikäsitlusele (kaasjuhendaja)
IFITD/18.DT Tehnoloogia platvorm interaktsiooni toetamiseks muuseumites digitaalse kultuuripärandiga ühise tähendusloome kaudu (kaasjuhendaja)
IFITM/16.DT (kaasjuhendaja)
4 bakalaureusetööd
5 magistritööd (2 kaasjuhendajana)
1 doktoritöö (kaasjuhendajana)