Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITD/18.DT Infoühiskonna tehnoloogiad — Sügis 2019

Üldained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI8005.DT Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks 4 Katrin Niglas en
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4 en
 
Kohustuslikud ained: 0 EAP
Valikained: 8 EAP