Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITM/18.DT Infotehnoloogia juhtimine — Sügis 2019

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6  
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7021.DT Infotehnoloogia infrastruktuuri arendamine 4 Peeter Normak  
IFI7022.DT Infotehnoloogia töökorraldus ja haldamine 5 Guido Leibur  
IFI7406.DT Äriprotsessi modelleerimine ja automatiseerimine 4 Alexander Horst Norta en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7073.DT IKT-hanked ja lepingud 4 Jaan Oruaas  
IFI7085.DT IT riskijuhtimine 4 Hillar Põldmaa  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7028.DT Erialapraktika 6 Peeter Normak  
 
Kohustuslikud ained: 25 EAP
Valikained: 8 EAP