Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMOM.DT Matemaatikaõpetaja

Kaitstud lõputööd Juhendamisel lõputööd
 

Juhendamisel lõputööd

MLMOM/19.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
MLMOM/19.DT Õpilaste kaasatus 11. klassi matemaatika tunnis Jüri Kurvits
1 registreeritud lõputöö teema
9 ilma lõputöö teemata üliõpilast

MLMOM/18.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
MLMOM/18.DT Protsessikeskne matemaatikaõpe 7. klassi näitel Madis Lepik
1 registreeritud lõputöö teema
13 ilma lõputöö teemata üliõpilast

MLMOM/17.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
MLMOM/17.DT Tagasisidestamise võimalusi kolmanda kooliastme matemaatika e-testi puhul Jüri Kurvits
MLMOM/17.DT Õpilaste matemaatika teadmiste ja oskuste hindamine gümnaasiumi matemaatikas Jüri Kurvits
MLMOM/17.DT Arvutaju olemus, mõõtmine ja arendamine Madis Lepik
MLMOM/17.DT Tunnialguse lühikordamine gümnaasiumis Madis Lepik
MLMOM/17.DT Valede matemaatiliste meetoditega õigete tulemuste saamisest Tõnu Tõnso
MLMOM/17.DT Lõimitud matemaatikaõppe läbiviimine kutseõppeasutuses Tõnu Tõnso
6 registreeritud lõputöö teemat
1 ilma lõputöö teemata üliõpilane

MLMOM/16.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
MLMOM/16.DT Triangulatsiooni kasutamisvõimalused koolimatemaatikas Mart Abel
MLMOM/16.DT Digitehnoloogia kasutamine ja mõtestatud õppimise kombineerimine õpistsenaariumite läbiviimisel Jüri Kurvits, Marina Kurvits
MLMOM/16.DT Jüri Kurvits, Marina Kurvits
MLMOM/16.DT Jüri Kurvits
MLMOM/16.DT Matemaatilise teksti mõistmisoskuse arendamine 7.klassis Madis Lepik
5 registreeritud lõputöö teemat