Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMOM.DT Matemaatikaõpetaja

Kaitstud lõputööd Juhendamisel lõputööd
 

Kaitstud lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMOM/10.DT 6. klassi matemaatikaõppe aktiviseerimine Madis Lepik 07.06.2019 ETERA
MLMOM/16.DT Ennastjuhtiva õppija kujundamine 10. klassi matemaatikatunnis Kati Aus 07.06.2019 ETERA
MLMOM/17.DT Uussisserändajad Eesti matemaatikahariduses: probleemid ja lahendusteed Madis Lepik 07.06.2019 ETERA